Köpvillkor

Villkor
Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@stadenskaffe.se

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Stadens Kafferosteri bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av oss. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Stadens Kafferosteri har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och vi måste kunna fastställa din bostadsadress.

1.1 Minimiorder
Vi har inget krav på minsta ordervärde.

2. Pris
I priserna ingår moms med 12 alt. 25 %. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Stadens Kafferosteri inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Frakt
Frakt tillkommer med 50 kr per ordertillfälle. Gäller ej vid hämtning på rosteriet.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.1 Kortbetalning
Vi använder tredjeparts kortinlösen för säkra betalningar.

4.2 Kontant betalning
Du kan betala kontant eller med Swish vid avhämtning på Stadens Kafferosteri.

5. Leveranser
Beställningar skickas normalt inom 3 arbetsdagar.

6. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

7. Skadade varor
När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar att varorna inte är skadade. Är varan skadan eller felaktig kontakta oss så snart som möjligt via e-post info@stadenskaffe.se

8. Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp betalar du som kund för frakten tillbaka till oss.

Om du har några frågor kring ångerrätt, reklamation så kan du kontakta oss så svarar vi på dina frågor.

9. Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss helst via e-post info@stadenskaffe.se innan du skickar något och skicka med fakturan/kvittot. Kom ihåg att du ansvarar för frakten till oss.

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

10. Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som du föreslår. Återbetalningen sker snarast möjligt från att vi har mottagit och godkänt din retur. Dock alltid inom 30 dagar.

11. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

12. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post info@stadenskaffe.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm.
http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/